نرم افزارهای ERP- Enterprise Resource Planning برنامه هایی هستند که میتوان از آن ها برای مدیریت اطلاعات داخلی و خارجی در شرکت های سرمایه گذاری، حسابداری، تولیدی، فروش و مدیریت پس از فروش استفاده کرد. نرم افزار متن باز Odoo یکی از بهترین نرم افزارهای موجود در این زمینه میباشد.

 

ویدئوهای مرتبط